souborZveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií společnosti.

souborNotářský zápis.