Rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, doc. Martin Balej, a generální manažer Basketbalového klubu Ústí nad Labem a Basketbalového klubu Ústí nad Labem , z. s., Tomáš Hrubý, se smluvně zavázali k podpoře a spolupráci v oblastech biomechaniky, zdravovědy, marketingu, designu, pedagogickotrenérské a dalších tvůrčích činností směřujících k celkovému zlepšování sportovních aktivit a zvyšování kvality života v regionu. Ústecká univerzita využije svých odborných kapacit ve prospěch klubu např.prováděním každoroční diagnostiky týmů U12, U13, U14, U15, U17, U19 a týmu A mužstva na specializovaném diagnostickém pracovišti katedry tělesné výchovy a sportu pedagogické fakulty. Klubu nápomocna může být univerzita také v oblasti grafického a vizuálního designu jeho propagačních aktivit či designu klubového textilu hráčů a manažerů. Převážná část spolupráce bude zároveň zaměřena do oblasti konzultační, marketingové, psychologického poradenství či zpracování analýz. Na fakultě zdravotnických studií bude hráčům týmů nabídnuta analýza pohybu, srdeční činnosti při dávkování fyzické zátěže nebo vyšetření plicních funkcí.Basketbalový klub se do spolupráce s UJEP v odborné oblasti zapojí zejménavedením seminárních, bakalářských a magisterských prací s tematikou biomechaniky, zdravovědy, marketingu, marketingového designu a didaktiky sportovního tréninku. S UJEP může spolupracovat také na konkrétníchprojektech výzkumu nebo praktického měření tréninkových dat a jiných fyziologických výstupů. Společně mohou také organizovat odborné sportovní workshopy, a to především pro širší sportovní (basketbalovou) veřejnost. V neposlední řadě basketbalový klub Sluneta podpoří studenty a zaměstnance UJEP v podobě volných vstupenek na vytipovaná utkání jejich „A“ týmu.

Za navázání dalšího smluvního kontaktu s ústeckým sportovním klubem jsem velmi rád. Plním tak slib, který jsem si dal při zvolení do pozice rektora – umožnit studentům i zaměstnancům UJEP rozvíjet volnočasové aktivity a vytvořit jim k tomu prostor i podmínky, a zároveň propojit UJEP co nejvíce s místními organizacemi a institucemi,“ říká rektor Martin Balej.

 

Fotografie: Z podpisu smlouvy; autor: Josef Růžička