Úvodní tréninkové jednotky každého nového cyklu, kdy pro mnohé trenéry není tak úplně jednoduché hned od začátku zvládat ten „pytel blech“, jsou vyplněny především hrou a soutěžemi. Postupně, jak se daří zvýšit kázeň a navodit dobrovolnou disciplinovanost dětí, se přechází k plnění složitějších pohybových úkolů a hrám s míčkem. Již první měsíce této akce opakovaně ukazují její nesporný význam, a to zjevným zlepšením pohybových schopností dětí. Nejen způsob a rychlost běhu, ale především celková tělesná obratnost a dovednost dětí, se v průběhu roku výrazně zlepšuje. Basketbalový klub proto bude ve spolupráci s mateřskými školkami Kytička, Sluníčko, Zvoneček, Pohádka, Skřivánek, Domino, U plavecké haly, Větrná, Stříbrníky, Dobětice, Vojanova a Kameňáček, pokračovat i ve školním roce 2022/23.   

Sportuje se jednou týdně a to ve školních tělocvičnách v blízkosti školek. Trenéry jsou převážně budoucí učitelé – studenti tělesné výchovy Pedagogické fakulty UJEP, ale i zkušení pedagogové a trenéři BK. Tréninky, které trvají 1 hodinu, jsou většinou časově umístěny mezi 15.-16. hodinu. Velmi se osvědčil již zavedený systém - přebírání dětí trenéry ve školce (tyto osoby mají plnou moc rodičů – evidenční listy) a přesun do tělocvičny. Převlékání, sportování probíhá pod patronací trenérů, rodič si svou ratolest převezme po tréninku v tělocvičně a nebo v šatně.

Vzhledem k nutnosti finančně zabezpečit pronájmy tělocvičen a trenéry, byla výše ročního příspěvku stanovena na 1.800,- KČ (trénuje se od konce září do začátku června). Děti mají možnost si po dobu měsíce října vyzkoušet sportování v MŠ zcela zdarma.

Do „sportování v MŠ“ mohou rodiče zapojit své ratolesti, i když jejich děti nenavštěvují výše uvedené školky. Stačí se jen informovat u kontaktní osoby, kterou je:

Alexandr Novák, trenér mládeže, tel: +420 723 959 530, e-mail: novak@bkusti.cz

Pro školní rok 2022/23 jsme již nyní zajistili školní tělocvičny v těchto dnech:

 

školka

tělocvična

den/hodina

U plavecké haly

SPORTCENTRUM SLUNETA

Pondělí    15,30 – 16,30

Pohádka

ZŠ Palachova

Úterý        16,00 – 17,00

 Kytička

ZŠ Pod Vodojemem

Čtvrtek     16,00 – 17,00

 Sluníčko

ZŠ Pod Vodojemem

Čtvrtek     16,00 – 17,00

 Zvoneček

ZŠ Vojnovičova

Středa       15,30 – 16,30

 Větrná

ZŠ Mírová

Úterý         15,30 – 16,30

Stříbrníky

ZŠ Stříbrnická

Středa       15,30 – 16,30

Dobětice

ZŠ Rabasova

Pondělí     15,30 – 16,30

Kameňáček

ZŠ Nová

Čtvrtek      15,00 – 16,00

Skřivánek

ZŠ El. Krásnohorské

Pondělí      15,30 - 16,30

Domino

ZŠ Rabasova

Pondělí      15.30 – 16.30