• banner
 • banner
 • banner
 • celoroční nábor
  mladez@bkusti.cz
 • KONTAKT
  basket@bkusti.cz


Sportování v MŠ

Sportování v MŠ

Začátkem června skončil již jedenáctý ročník projektu „Sportování v MŠ“, ve kterém byly zapojeny MŠ Zvoneček, MŠ Sluníčko, MŠ Kytička, MŠ U plavecké haly, MŠ Kameňáček, MŠ Stříbrníky, MŠ Větrná, MŠ Dobětice a MŠ Domino, MŠ Skřivánek, MŠ Vojanova a MŠ Pohádka. Primárním cílem tohoto projektu je základní pohybová příprava dětí v předškolním věku s důrazem na rozvoj obratnosti, pohyblivosti, příznivý rozvoj kardiovaskulárního a dýchacího systému. Nedílnou součástí péče o děti je i výchova človíčka k práci v kolektivu (nejen sportovním), udržení pozornosti při poslouchání instrukcí, koncentrace na činnosti, soutěživost, učení se prohrávat (ale i vítězit), respektovat ostatní členy skupiny, rychlé převlékání, hygiena atd.


Úvodní tréninkové jednotky každého nového cyklu, kdy pro mnohé trenéry není tak úplně jednoduché hned od začátku zvládat ten „pytel blech“, jsou vyplněny především hrou a soutěžemi. Postupně, jak se daří zvýšit kázeň a navodit dobrovolnou disciplinovanost dětí, se přechází k plnění složitějších pohybových úkolů a hrám s míčkem. Již první měsíce této akce opakovaně ukazují její nesporný význam, a to zjevným zlepšením pohybových schopností dětí. Nejen způsob a rychlost běhu, ale především celková tělesná obratnost a dovednost dětí, se v průběhu roku výrazně zlepšuje. Basketbalový klub proto bude ve spolupráci s mateřskými školkami Kytička, Sluníčko, Zvoneček, Pohádka, Skřivánek, Domino, U plavecké haly, Větrná, Stříbrníky, Dobětice, Vojanova a Kameňáček, pokračovat i ve školním roce 2022/23.   

Sportuje se jednou týdně a to ve školních tělocvičnách v blízkosti školek. Trenéry jsou převážně budoucí učitelé – studenti tělesné výchovy Pedagogické fakulty UJEP, ale i zkušení pedagogové a trenéři BK. Tréninky, které trvají 1 hodinu, jsou většinou časově umístěny mezi 15.-16. hodinu. Velmi se osvědčil již zavedený systém - přebírání dětí trenéry ve školce (tyto osoby mají plnou moc rodičů – evidenční listy) a přesun do tělocvičny. Převlékání, sportování probíhá pod patronací trenérů, rodič si svou ratolest převezme po tréninku v tělocvičně a nebo v šatně.

Vzhledem k nutnosti finančně zabezpečit pronájmy tělocvičen a trenéry, byla výše ročního příspěvku stanovena na 1.800,- KČ (trénuje se od konce září do začátku června). Děti mají možnost si po dobu měsíce října vyzkoušet sportování v MŠ zcela zdarma.

Do „sportování v MŠ“ mohou rodiče zapojit své ratolesti, i když jejich děti nenavštěvují výše uvedené školky. Stačí se jen informovat u kontaktní osoby, kterou je:

Alexandr Novák, trenér mládeže, tel: +420 723 959 530, e-mail: novak@bkusti.cz

Pro školní rok 2022/23 jsme již nyní zajistili školní tělocvičny v těchto dnech:

 

školka

tělocvična

den/hodina

U plavecké haly

SPORTCENTRUM SLUNETA

Pondělí    15,30 – 16,30

Pohádka

ZŠ Palachova

Úterý        16,00 – 17,00

 Kytička

ZŠ Pod Vodojemem

Čtvrtek     16,00 – 17,00

 Sluníčko

ZŠ Pod Vodojemem

Čtvrtek     16,00 – 17,00

 Zvoneček

ZŠ Vojnovičova

Středa       15,30 – 16,30

 Větrná

ZŠ Mírová

Úterý         15,30 – 16,30

Stříbrníky

ZŠ Stříbrnická

Středa       15,30 – 16,30

Dobětice

ZŠ Rabasova

Pondělí     15,30 – 16,30

Kameňáček

ZŠ Nová

Čtvrtek      15,00 – 16,00

Skřivánek

ZŠ El. Krásnohorské

Pondělí      15,30 - 16,30

Domino

ZŠ Rabasova

Pondělí      15.30 – 16.30

 

 

                                                      

 • Globus
 • Hyundai
 • louda
 • Knor
 • KNBL
 • Sluneta
 • Kooperativa
 • Kraj
 • UNL
 • Faktor
 • promedicus
 • sanex
 • chance