• banner
 • banner
 • banner
 • celoroční nábor
  mladez@bkusti.cz
 • KONTAKT
  basket@bkusti.cz


BASKET@School

BASKET@School

BASKETBALL VERBINDET SCHULEN IN SACHSEN & TSCHECHIEN / BASKETBAL SPOJUJE ŠKOLY V SASKU A ČESKU

Číslo projektu / Projektnummer:  100686693

Lead partner / Lead-partner: Dresden Titans e.V.

Projektoví partneři / Projektpartner: Basketbalový klub Ústí nad Labem z. s.

Slavoj BK Litoměřice, z. s., Basketball Club Dresden e.V., Schola Ludus e. V.

Doba realizace projektu / Projektzeitraum: 22. 02. 2023 - 30. 06. 2026
Celkové náklady projektu / Gesamtprojektkosten: 1.118.610,33 €

Finanční podpora EU (EFRR) / EU-Förderung (EFRE): 894.888,22 €

 

Cíle projektu:

ØSportovní a kulturní výměna přibližně 4000 dětí a mládežníků prostřednictvím zapojení nejméně 12 škol a 10 klubů ze Saska a České republiky

ØDalší vzdělávání učitelů prostřednictvím výměny mezi trenéry klubů s cílem podpořit inovativní metody výuky a zatraktivnit tělesnou výchovu na školách

ØDigitální informační platforma o německo-českých sportovních a vzdělávacích nabídkách projektu prostřednictvím online kanálů (webové stránky, YouTube atd.)

ØOdbourání stereotypního myšlení o sousední zemi a posílení evropského "we-feeling" mezi Němci a Čechy

ØPřeshraniční přenos vědomostí o klubovém a školním sportu prostřednictvím vzájemného učení se od ostatních

ØVermittlung von deutsch-tschechischen Kultur- und Sprachkenntnissen mittels Einbindung eines bilingualer Bildungspartners

ØZprostředkování radosti z pohybu a sportu při práci s mládeží s cílem posílit zdravý životní styl

 

Ziele des Projektes:

ØSportlicher und kultureller Austausch von ca. 4000 Kindern und Jugendlichen durch Einbindung von mind. 12 Schulen und 10 Vereinen aus Sachsen und Tschechien

ØWeiterbildung von Lehrern durch Austausch mit Trainern der Vereine, um innovative Lehrmethoden zu fördern und Sportunterricht an Schulen attraktiver zu gestalten

ØDigitale Informationsplattform zu deutsch-tschechischen Sport -und Bildungsangebote des Projekts durch Online-Kanäle (Website, YouTube etc.)

ØAbbau von stereotypem Denken über das Nachbarland und Stärkung des europäischen „Wir-Gefühl“ zwischen Deutschen und TschechenEntwicklung eines grenzübergreifendes Nachwuchsausbildungskonzepts mittels  Patenschaften

ØGrenzübergreifender Wissenstransfer über Vereins- und Schulsport durch gegenseitiges voneinander Lernen Festigung des Europäischen „Wir-Gefühls“ durch Sport & gemeinsame Sprache

ØVermittlung von deutsch-tschechischen Kultur- und Sprachkenntnissen mittels Einbindung eines bilingualer Bildungspartners

ØVermittlung von Freude an Bewegung und Sport in der Nachwuchsarbeit zur Stärkung eines gesunden Lebensstils

 

Aktivity projektu:

Ø8 akčních školních dní s cca 50 studenty

Ø2 školní turnaje s přibližně 100 studenty

Ø2 vzdělávací kurzy pro učitele/trenéry (cca 50 účastníků)

Ø2 turnaje pro věk. kat. U10 (6-10 let, cca 60 účastníků)

Ø2 turnaje pro věk. kat.  U12 (8-12 let, cca 60 účastníků)

Ø2 turnaje pro věk. kat.  U16 (12-16 let, cca 60 účastníků)

Ø2 turnaje pro věk. kat.  U18 (14-18 let, cca 60 účastníků)

Ø2 tréninkové kempy (4 dny, cca 25 účastníků)

Ø1 letní prázdninová výměna (5 dní, cca 100 účastníků)

Ø 24 tréninků výběru SNCZ (cca 25 účastníků)

 

Aktivitäten des Projektes:

Ø8 Schulaktionstage mit ca. 50 Schülern

Ø2 Schulturniere mit ca. 100 Schülern

Ø2 Fortbildungen für Lehrer/Trainer (ca. 50 TN)

Ø2 Turniere für Alterskategorie U10 (6-10 Jahre, ca. 60 Teilnehmer)

Ø2 Turniere für Alterskategorie U12 (8-12 Jahre, ca. 60 Teilnehmer)

Ø2 Turniere für Alterskategorie U16 (12-16 Jahre, ca. 60 Teilnehmer)

Ø2 Turniere für Alterskategorie U18 (14-18 Jahre, ca. 60 Teilnehmer)

Ø2 Trainingslager (4 Tage, ca. 25 Teilnehmer)

Ø1 Sommerferienaustausch (5 Tage, ca. 100 Teilnehmer)

Ø24 SNCZ-Auswahltraining (ca. 25 Teilnehmer)

 
 

 

 • Globus
 • Hyundai
 • louda
 • Knor
 • KNBL
 • Sluneta
 • Kooperativa
 • Kraj
 • UNL
 • Faktor
 • promedicus
 • sanex
 • chance