souborZveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií společnosti.

souborNotářský zápis.

souborVýzva k převzetí cenných papírů.